• Email: info @ bor . ro
Iubirea de avuție

„Căci nu numai avuţia multă arată iubirea de avuţie, ci
tot ce ţine cineva cu împătimire sau fără trebuinţă sau peste trebuinţă. Fiindcă mulţi dintre sfinţii mai vechi au avut multă avuţie, ca Avraam, Iov, David şi mulţi alţii, dar nu era în ei împătimire, ci aveau lucrurile ca ale lui Dumnezeu şi prin ele căutau să placă mai mult Lui.”

Sfântul Ioan Damaschinul (676-749)